2010-03-31

නිශ්ඵලය..

රවී, කමල් හා විමල් මාදු ගඟේ එක දවසක් නාන්න ගියා. රවි වෙනදාට වඩා ඈතට ගියේ රවීට පීනන්නට බැරි බව අමතක වෙලා වෙන්න ඕනි. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ රවියා දියේ ගිලීමය. විමල්ගේ පිහිනීමේ හැකියාවට හා කමල්ගේ ප්‍රථමාධාර වලට පින් සිද්ද වන්නට රවියාගේ ජීවිතය බේරුණි.
   නමුත්.........
සිහිය ආ රවියා "තොපි මට නාන්නවත් දුන්නෙ නෑ නේද යකෝ" කියමින් අනික් උන් දෙන්නාට බැණ වදින්නට විය.
ලංකාවටද වෙලා තියෙන්නේ මේකය. ලංකාවේ මී හරක් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කිරීම නිශ්ඵලය...

No comments: