2010-03-31

෴ පැබ්ලෝ පිකාසෝ ෴

කලාව අපට සත්‍යය වටහා ගැනීමට මඟ පෙන්වන බොරුවකි.
නරක චිත්‍ර ශිල්පීන් කොපි කරති. හොඳ චිත්‍ර ශිල්පීන් සොරකම් කරති.
මම ද්‍රව්‍ය දකින අයුරින් නොව ඒ ගැන සිතන අයුරින් ඒවා අඳිමි.
මට රෆායෙල් මෙන් සිතුවම් ඇඳීමට වසර හතරක් ගතවිය. නමුත් ළමයෙක් මෙන් ඇඳීමට ජීවිත කාලයක්ම ගතවිය.
සිතුවම් ඇඳීම අන්ධයෙකුගේ වෘත්තීයයි. ඔහු අඳින්නේ ඔහු දකින දෙය නොව ඔහුට හැඟෙන දෙයයි. ඔහු දුටු දෙය කුමක්දැයි ඔහුටම පවසන දෙයයි.
ඇතැම් චිත්‍ර ශිල්පීහු ඉර කහ පැහැති ලපයක් බවට පත් කරති. අනෙක් අය කහ පැහැති ලපයක් ඉර බවට පත් කරති.
 
                                        ෴ පැබ්ලෝ පිකාසෝ ෴

1 comment:

ආගන්තුකයා said...

මේක අපේ අනුෂ්ක බූන්දියට එවපු ලිපියකින් උස්සලා ගත්තු කොටසක්..