2010-11-15

ආපහු හැරෙන්න බෑ සහ කොලම්බු කලම්බු

කලම්බු කලම්බු බලන්න ගිය දින අනෝරා වැසි ඇද හැලුනි.. ජෝන් ද සිල්වා රඟහල ඇතුලේ තෙමුනේ නැත.. ඒත් නාට්‍ය 20 වනදාට කල් ගියේය.. ඒ වහලට වැහි බිඳු වැටෙන සද්දෙට දෙබස් ඇහෙන්නේ නැති වීම නිසාය.. රාජ්‍ය නාට්‍ය උලෙලට ජෝන් ද සිල්වා රඟහල ගත්තේ ඇයි? ලයනල් වෙන්ඩ්ට් එකේ මම අනන්තවත් වැසි දිනවල නාට්‍ය බලා ඇති නමුත් වැස්ස නිසා නාට්‍ය නවත්වා දමා නැත.. ජෝන් ද සිල්වා රඟහල දැන් තිබෙන තත්වයට එය නාට්‍ය පෙන්වීමට සුදුසු නැත.. එක්කෝ රඟහල අළුත්වැඩියා කල යුතුය. නැත්නම් නාට්‍ය පෙන්වීම නැවැත්විය යුතුයි.. අවසානයට බැලූ රාජ්‍ය නාට්‍ය තිබූ දින හමුවූ  ඩෝසන් අයියා 1995 වසරේදීත් ජෝන් ද සිල්වා රඟහලේ නාට්‍ය බලා ඇත.. මෙය එතරම් ඉතිහාසයක් ඇති රඟහලකි කොටින්ම ලංකාවේ නාට්‍ය සමග ජෝන් ද සිල්වා රඟහල දෙබිඩි දරුවෙකු මෙන් ඇලී ගැලී ඇත..
ආපහු හැරෙන්න බෑ  නාට්‍ය අතරතුරදීද වේදිකාවේ ආලෝකය නැතිවිය.. දෙපාරක් තුන්පාරක් ගියතැන රාජිත සභාව ඇමතීය..
මම උදේ මේ ප්‍රශ්නෙ ගැන සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කලා. ඒකට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නෑ.. දැන් තමා අදාල පුද්ගලයින් මේක නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්නේ. මෙහෙමයි ලංකාවේ අමාත්‍යාංශ වල වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ..
ඒක නිසා දැන්වත් ජෝන් ද සිල්වා රඟහල ගැන සලකා බැලුවොත් හොඳයි වගේ නේද..?

1 comment:

අනුෂ්ක තිලකරත්න said...

apoi unta oita wada weda thiyenawaa ne...hebei rajapawule nadagamak thibbanam ..winadi 5n wede kerila..