2010-06-21

සුරාබදු

මේක ඉස්සුවේ w3lanka එකෙන්

මත්පැන්
රු.
සීනි, තල්, පොල් අරක්කු බෝතලයකට

421.00

විදේශීය මත්පැන් බෝතලයකට
550.00

5%ට අඩු මධ්‍යසාර ප්‍රතිශතයක් ඇති බීර ලීටරයට
37.50

5%ට වැඩි මධ්‍යසාර ප්‍රතිශතයක් ඇති බීර ලීටරයට

53.50

වයින් ලීටරයට

275.00

දුම්කොළ කිලෝවකට සුරාබදු

10.00

3 comments:

දුකා said...

duka tamai ban . .. monaa karannada . . ???

නසරාණියා said...

අනේ මන්දන්නෙ නෑ...
අපි මොනව කලත් ඒවට කෙලවෙනවනෙ

Anuradhax3 said...

හික් හික්...WHAT TO DO ...