2010-05-17

මේ දවස්වල වැස්ස.....

වැස්ස ගැන මම දන්න උන් කියපු කතා ටිකක් උස්සලා දාන්නම්....
මෙහෙට හරි වැස්ස.........!
අපට කවි ගේන වැස්ස...!!!බර උස්සන ,
කිරි කපන, වල් නෙලන මිනිසුන්ට එදා වේල නැති කරන වැස්ස....!!!!
ඒ මාලතී අක්කාගේ ෆේස්බුක් ඉස්ටේටස් එක...
චූ කරන්නේ කොහොමද ටොයිලට් එකක් නැතුව..
ඇවිදින්නේ කොහොමද පාරුවක්වත් නැතුව...
බත් කන්නේ කොහොමද කටක් හොයාගන්නවත් බැරුව....
ලියන්නෙවත් කොහොමද කී බෝඩ් එකක්වත් නැතුව...
  මේ මම බස් එකට දාපු කවියක්
යන එන ඔරැ පාරැ නවතා සිටියත්
කිඹුලො වැහි වැහල කොළඹ
මේ මනෝජ් බුවා මට චැට් එකේ එවපු පිලිතුරක්....
මේ සීතලේ මහත සුදු ගෑනියකුට 
කූටාලු වෙලා නිදා ගන්නවාට වඩා 
අනන්ත දෙයක් මේ වැස්ස, අකුණු සහ හිරිගඩු 
මට කියා දෙනවා....
 මේත් මනෝජයාගෙම බස් එකක්......